Heemkundige Kring DE VIERSCHAAR vzw

 

         

 

Het ontstaan van de Heemkundige Kring "Oud Wachtebeke"

Het idee voor het oprichten van een heemkundige kring te Wachtebeke
ontstond midden de jaren zestig van de 20e eeuw, ... lees verder

Heemkundige Kring "Oud Wachtebeke" omgevormd tot vzw en met een nieuwe naam:
Heemkundige Kring DE VIERSCHAAR vzw

De nieuwe naam is gekozen om het werkingsgebied "Wachtebeke en Sint Kruis Winkel" beter te omschrijven.
De vierschaar uit de 16e eeuw had immers jurisprudentie over de parochies Wachtebeke en Sint Kruis Winkel.


Het huidig bestuur van onze kring
de vierschaar

 

Huisvesting en werking

Sinds 4 april 1999 zijn de lokalen van onze vereniging,
dank zij de intense samenwerking van het Gemeentebestuur en het OCMW,
ondergebracht in het voormalige rusthuis "De Mey" in de Godshuisstraat, 13 te Wachtebeke. kaart
Hier kunnen wij beschikken over een zestal lokalen op het gelijkvloers van de linkervleugel.
Op vrij korte tijd is het bestuur er in geslaagd om deze lokalen om te vormen tot respectievelijk
een secretariaat, een documentatiecentrum, een klein museum, een vergaderlokaal of "De Vlaamse Kamer",
en ons praatcafé "Den Dhust".

Onze lokalen zijn voor onze leden toegankelijk, iedere eerste zondag van de maand, tussen 10 en 13 uur.

Lid worden van onze vereniging kan door €12 (plus verzendingskosten indien boek en tijdschriften moeten
opgestuurd worden) te storten op rekeningnr. IBAN BE09 4482 5943 2157 van de Heemkundige Kring
"De Vierschaar", met vermelding "Nieuw Lid", maar u kan natuurlijk ook één van onze bestuursleden contacteren.
Voor deze bijdrage ontvang je jaarlijks 3 nummers van ons tijdschrift "De Vierschaar" en een Jaarboek.

Werkgebied: Het werkgebied van de Heemkundige Kring "Oud Wachtebeke" omvat naast de gemeente
Wachtebeke ook de meest noordelijke Gentse deelgemeente Sint-Kruis-Winkel.

Doelstelling:
Art.3 der statuten,opgesteld in 1967:"de studie en de kennis van het heem onder hare leden te bevorderen
en een geregelde werking tot verspreiding deze kennis mogelijk te maken".

Iedere eerste zondag van de maand kan de aanwezige documentatie in het documentatiecentrum geraadpleegd worden.

Lijst beschikbare documentatie

Klik hier voor documentatie lijst met 1563 items. Last update januari 2021.
Deze lijst kan doorzocht worden met de zoekfunctie CTRL+F

 

PROVINCIALE PRIJZEN VOOR GESCHIEDKUNDIG ONDERZOEK 2012 EN 2013
Laureaten 2012 en oproep voor deelname 2013. lees verder ..


Publicaties

Project Sint-Kruis-Winkel

Interessante links

http://www.heemkunde-vlaanderen.be/
http://www.heemkunde-oost-vlaanderen.be/

http://heemkunde.2link.be/